DA SE UPOZNAMO SA ŽENSKIM PREDUZETNIŠTVOM

WeAdventure  Blogovi   DA SE UPOZNAMO SA ŽENSKIM PREDUZETNIŠTVOM

DA SE UPOZNAMO SA ŽENSKIM PREDUZETNIŠTVOM

Sve više mladih ljudi se odlučuje na pokretanje ličnog biznisa, a u poslednje vreme, to više nije sfera rezervisana samo za muškarce – svuda oko nas sve više i više čujemo za žensko preduzetništvo. Sigurno ste i vi čuli za neke poznate i moćne žene, možda ste neke od njih i upoznali ili čak radite sa njima. A možda ste i vi jedna od njih, ili u svakom slučaju, želite to da postanete! Predjimo na stvar, te zakoračimo malo dublje u svet ženskog preduzetništva.

Sam pojam preduzetništvo predstavlja preduzimanje inicijative i rizika prilikom pokretanja i organizovanja odredjene inovativne ideje, preduzeća ili neke aktivnosti u cilju stvaranja novog tržišta i ostvarivanja profita. Osobine koje krase preduzetnike i preduzetnice su sposobnost, pokretački duh, posvećenost, odgovornost, upornost ali i kreativnost, inovativnost i dinamičnost. U kombinaciji sa zbirom znanja iz odredjenih oblasti, voljom za konstantnim učenjem i poboljšanjem, trudom i radom imamo savršenu osnovu za stvaranje i održavanje uspešnog preduzeća. 

Preduzetnice su žene koje poseduju vlasništvo nad nekim preduzećem koje je u poslovanju godinu dana ili više, njime upravljaju kao glavne izvršne direktorice ili su aktivno uključene u njegovo rukovodjenje.

Značaj ženskog preduzetništva je višestruk, i pre svega doprinosi  rešavanju problema nezaposlenosti žena i njihovog položaja. Pored toga, značaj i doprinos se sve više širi što na globalnu, tako i na lokalnu ekonomsku scenu.

Ako se osvrnemo na par proteklih decenija, zanimljiv je pdoatak da je 1991. godine bilo samo 1.850.000 žena preduzetnica, dok je početkom 2000. taj isti broj porastao na 5.000.000. Pustićemo vas da samo nagadjate koliko je broj do sada narastao.

U skladu sa tim, poslednjih par godina je primetan i  porast broja raznih programa podrške ženskom preduzetništvu pokrenutih od strane raznih institucija i različitih vladinih i nevladinih organizacija. Javlja se niz fondova za razvoj ženskog preduzetništva, posebni poslovni inkubatori i centri za rad, kao i inicijative za definisanje raznih poreskih olakšica i posebnih kreditnih linija za žene preduzetnice. Glavni cilj svega ovoga je osnaživanje žena na pokretanje ličnog poslovanja. Znamo da to nikada nije lagan poduhvat, ali drage moje, sada je sve više vrata na koja možete da pokucate!

Sektori u kojima je žensko preduzetništvo trenutno najviše zastupljeno su marketing, IT sektor,  komunikacije kao i bankarski sektor. Neke od najpoznatijih žena preduzetnica su: Oprah Winfrey, poznata voditeljka, producent i vlasnik televzijske mreže, Marissa Mayer, predsednica Yahoo-a, Gabrielle “Coco” Chanel, osnivač internacionalnog brenda Chanel, Cher Wang, osnivač firme HTC… Da ne nabrajamo dalje, jer lista bi mogla da ide u nedogled,a čine je mnoge druge dame vredne spomena.

Da zaključimo, slažemo se postoji mnogo prepreka i poteškoća koje se mogu naći na putu ka osnivanju preduzeća, ali, i vi se morate složiti, mnogo je i benefita. Na kraju dana, same birate čime ćete se baviti, kada, koliko često i na koji način. Radite na nečemu što je vaša ideja, te svakim danom unapredjujete ne samo svoje ideje i zamisli, nego i svoje preduzeće. Na taj način imate priliku da pronalazite nova rešenja i načine, napredujete, učite kako da promenite stvari i ponudite nešto inovativno na tržištu. A to sve zaista čini jednog uspešnog preduzetnika ili preduzetnicu. Pa drage naše, kada krećete? 

Women are the largest untapped reservoir of talent in the World. - Hillary Clinton

Još uvek nema komentara
Ostavite komentar